Защита на личните данни

Защитата на Вашата лична сфера при използване на нашата уеб – страница е важна грижа за нас. Затова тук ще Ви информираме относно нашата практика за защита на личните данни.

Анонимни данни

Можете да посещавате нашия сайт, без да ни съобщавате кой сте. Чрез посещаването на сайта може да се запише информация относно влизането в нея /например Вашия IP – адрес, дата, час, разглеждани страници/. Тези данни не принадлежат към данните, отнесени към личността, а са анонимни. Оценяват се само за целите на статистиката. Не се препращат на трети лица за комерсиални или некомерсиални цели.

Лични данни

Лични данни се снемат, само ако Вие ни ги предоставите, например чрез нашия формуляр за контакти. Тези лични данни ще се използват от нас за отговор на Вашите въпроси или коментари. Ако във формуляра за контакти ни съобщите Вашите имена Twitter, тогава ще използваме тези имена, за да Ви следваме по Twitter. Ако не желаете това, в съответното поле не вписвайте имена Twitter.

Ако искате да впишете коментар в нашия Тренд – блог, трябва да дадете име на потребител и и-мейл адрес. Името на потребителя се вижда от другите ползващи уеб – страницата, но Вашият и-мейл адрес – не. При използването на коментара можете да впишете уеб-адрес (URL) в съответното поле. Този адрес се вижда също от другите ползващи уеб – страницата. Тук имайте предвид нашите упътвания за използване на Akismet за избягването на спам в коментара, които са дадени най-долу в декларацията за защита на данни.

Ако участвате в он-лайн игри с печалби, ще снемем Вашите данни за играта с печалби.

Въведените лични данни се разглеждат поверително и не се препращат на неупълномощени трети лица. Обработката на данни се извършва от нас при стриктно спазване на законовите изисквания.

В качеството си на потребител на този сайт с използването му Вие давате доброволно изричното си съгласие, Стадекс в качеството на администратор на лични данни да събира, съхранява, обработва, проверява, използва и/или предоставя информация за всички предоставени от Вас лични данни и/или други данни съобразно целите, за които са предоставени и разпоредбите на ЗЗЛД.

По всяко време можете да получите сведение относно запаметените от нас Ваши данни. При поискване бихме могли да ги поправим, блокираме или изтрием. За въпроси може да свържете с нас, като натиснете тук.

Упътване за пренасянето на данни в интернет

Стадекс изрично подчертава, че пренасянето на данни в интернет пространството /например при комуникация по и-мейла/ не би могло и в най-добрия случай да бъде защитено непрекъснато от интервенцията на трети лица.

Упътване за ползването на данни за контакт на тази уеб – страница с цел бизнес.

Използването на данните за контакт за бизнес – реклама е забранено, освен ако Стадекс не е дала предварително писменото си съгласие или ако вече съществуват бизнес – отношения. Стадекс и всички упоменати на този сайт лица забраняват каквото и да било комерсиално използване и препращане на техните данни.

Декларация за защита на данните за ползването на Twitter.

На нашия сайт са свързани функции на службата Twitter. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 USA. Чрез използването на Twitter и функцията „Re- Tweet” посещаваните от Вас уеб-страници се свързват с Вашия Twitter – Account и се известяват на други потребители. При тези операции се прехвърлят данни и към Twitter.

Изрично подчертаваме, че Стадекс не получава информация за съдържанието на препратените данни, както и за тяхното ползване чрез Twitter. Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на Twitter на http://twitter.com/privacy. Вашите настройки за защита на данните при Twitter бихте могли да промените в настройките на http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Фейсбук да причисли посещението на нашите страници към Вашия акаунт на потребител във Фейсбук, излезте от Вашия акаунт на потребител във Фейсбук.

Декларация за защита на данни за ползването на Google + 1.

Обхващане и предаване на информация:

С помощта на полето за включване Гугъл + 1 можете да публикувате информация по целия свят.

Чрез полето за включване Гугъл + 1 Вие и другите потребители получавате персонализирана информация на Гугъл и на нашите партньори. Гугъл запаметява както информацията, която сте въвели в „Съдържание + 1”, така и информацията относно страницата, която сте разгледали при кликването на „+1”. Вашите „+1” могат да бъдат отразени като упътвания заедно с името на Вашия профил и Вашата снимка в продуктите на Гугъл, както и в резултатите от търсене или във Вашия профил в Гугъл, или на други места на уеб – страницата и обяви в Интернет.

Гугъл записва информация относно Вашите дейности „+1”, за да подобри продуктите на Гугъл за Вас и за другите. За да можете да използвате полето на включване Гугъл + 1, се нуждаете от обществен профил на Гугъл, който трябва да съдържа най-малко избраното за профила име. Това име се използва във всички продукти на Гугъл. В някои случаи това име може да замени също и друго име, което сте използвали при споделяне на информация относно Вашия акаунт в Гугъл. Самоличността на Вашия профил в Гугъл може да бъде разпозната от потребители, които знаят Вашия и-мейл адрес или разполагат с друга Ваша идентифицираща информация.

Използване на обхванатата информация:

Освен по-горе разяснените цели за използване, подготвените от Вас данни се използват съгласно актуалните правила за защита на данните на Гугъл. Гугъл публикува многобройни статистики относно дейностите „+1” на ползващия, респективно ги предава на потребители и партньори, като публикуващи, поместващи обяви или свързани уеб – страници.

Декларация за защита на данните за ползването на Google Analyties

Тази уеб-страница използва Google Analytics, служба за уеб – анализ на Google Inc.

Google Analyties използват така наречените Cookies, текстови бази с данни, които се запаметяват на Вашия компютър и които правят възможен анализа на ползването на уеб-страница от Вас. Генерираната чрез Cookie информация относно Вашето ползване на тази уеб–страница /включително и Вашия IP – адрес/ се пренасят на сървър на Гугъл в САЩ и се запаметяват там.

Гугъл ще използва тази информация, за да оцени Вашия интерес към уеб–страницата, да състави доклади относно активността на уеб-страницата и да предложи и други услуги, свързани с ползването на съответната уеб–страница и интернет пространството. Също така Гугъл ще препрати в даден случай тази информация на трети лица, ако законът изисква това или ако трети лица преработват тези данни по поръчка на Гугъл. Гугъл няма да свърже в никакъв случай Вашия IP – адрес с други данни на Google Inc.

Можете да предотвратите запаметяването на Cookies чрез съответното настройване на софтуера на Вашия браузър. В този случай Ви уведемяваме, че е възможно да не можете да ползвате всички функции на този сайт в целия му обхват. Оттук Вие можете да попречите на включването на данните, създадените чрез Cookie и отнесени към Вашето ползване на сайта /включително и Вашия IP – адрес/, както и на обработването им от Гугъл, като свалите и инсталирате дадения на следния линк браузър Plugin:
http://tools.google.com/dlpage/daoptout?hl=de.

Декларация за защита на данни за ползването на Akismet за предотвратяване на спам в коментара

Тази страница използва Akismet- Plugin на Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, Ca 94110 -4929, USA. С помощта на тези Plugins се различават автентичните коментари от коментарите „спам”. Затова всички данни от коментара се изпращат до сървър в САЩ, където се анализират и се запаметяват в продължение на четири дни за сравнение. Ако даден коментар се определи като спам, данните подлежат на запаметяване от този момент. Към тези данни принадлежат въведеното потребителско име, и-мейл адреса, IP–адреса, съдържанието на коментара, Referrer, данни за използвания браузър, както и компютърната система и времето на вписването. Можете да използвате свободно псевдоними. Бихте могли също и изцяло да предотвратите предаването на данните, като не използвате нашата система за коментар. Това би било жалко, но за съжаление не виждаме други ефективни алтернативи. Можете да възразите за използването на данните Ви за в бъдеще на support@wordpress.com относно Deletion of Data stored by Akismet, като дадете/опишете запаметените данни.

Да останем във връзка

twitter Последвайте ни в Twitter.

Стадекс® фенкуб във Facebook Стадекс® фенкуб във Facebook

email Изпратете ни съобщение

pinterest Посетете ни в Pinterest.

@StudexMe on Twitter

Толкова е лесно: